بوش و بلر به دليل دخالت در جنايات جنگي بايد مجازات شوند

علي اكبرجوانفكر:

بوش و بلر به دليل دخالت در جنايات جنگي بايد مجازات شوند

مشاور مطبوعاتي رييس جمهور گفت: جمهوري اسلامي ايران با استفاده از تمامي اهرم هاي در اختيار و بالفعل كردن ظرفيت هاي بالقوه ، براي كشاندن جرج بوش رئيس جمهور سابق آمريكا و توني بلر نخست وزير سابق انگليس به پاي ميز محاكمه و مجازات قانوني آنها تلاش خواهد كرد.

وي كه در برنامه دو نيم ساعت شبكه خبر سخن مي گفت، افزود: عوامل اصلي جنايات جنگي و قتل عام انسان هاي بيگناه بايد به سزاي اعمال خود برسند و طناب دار همانطور كه بر گردن صدام ددمنش افتاد ، ساير جنايتكاران از جمله جرج بوش و توني بلر را شامل شود تا درس عبرتي باشد براي تمامي كساني كه براي سلامت جامعه بشري و حيثيت و شرافت انسانها ،يك خطر بالقوه محسوب مي شوند.

جوانفكر، بر آشفتن مقامات آمريكايي در مواجهه با پيشنهاد احمدي نژاد مبني بر تشكيل كميته حقيقت ياب براي بررسي واقعه 11 سپتامبر را ناشي از تكبر و نخوت آنان دانست و گفت: واكنش ناپخته و ناشيانه اوباما و ديگر مقامات آمريكايي ، بر مشكلات هيات حاكمه اين كشور خواهد افزود زيرا آنها با مواضع غيرمنطقي و هيجاني خود ، اذهان عمومي آمريكا را در برابر ابهامات و پرسش هاي بيشتري قرار داده اند و دولت اوباما نمي تواند از پاسخگويي به عقلا و اهل خرد و منطق در آمريكا كه پس از فروكش كردن هياهو و جنجال ساختگي اخير، به ميدان خواهند آمد ، بگريزد.

وي كه رييس جمهوري را در سفر نيويورك همراهي كرده است، به بيان خصوصيات ،روش ها و اهداف دو جبهه و جريان استكباري و زياده خواه از يك سو و جبهه آزاديخواه ، استقلال طلب و عدالتخواه از سوي ديگر پرداخت وگفت: جريان سلطه گر كه خود را به ناحق جامعه جهاني لقب داده، منادي برخورد تمدن هاست و با خصوصياتي مانند جنگ افروزي، زورگويي، منفعت طلبي، تهديد، تحريم، تجاوز، اشغالگري ، كشتار، بي احترامي و توهين به حيثيت و شخصيت انسانها شناخته مي شود و پيوسته در صدد شبهه افكني ، ابهام آفريني ، القاء ، شايعه سازي ، هراس آفريني ، غافل كردن و در جهالت نگه داشتن ديگران است .

وي در بيان خصوصيات جبهه آزاديخواهان و مستضعفان نيز گفت: جريان گسترده و فراگير آزاديخواهي و استقلال طلبي با ويژگي هايي نظير مقاومت ، پايداري ، مظلوميت ، احترام ، تكريم ديگران ،همكاري و همدلي ، طرفداري از صلح ، نوع دوستي و عشق و محبت به ديگران شناخته مي شود و اعضاي اين جبهه عموما طرفدار شفافيت ، صداقت ، شبهه زدايي ، تنوير افكار ، آگاه سازي و بيدار كردن ديگران هستند.

جوانفكرگفت : جبهه نظام سلطه با استفاده از انواع جنگ افزارها و سلاح هاي كشتار جمعي از جمله سلاح هسته اي در صدد تحميل 'منطق قدرت' به سايرين است اما جبهه حق مبتني بر همفكري ، گفت و گو ، رايزني و تبادل نظر است و مي كوشد اهداف خود را با تكيه بر تثبيت 'قدرت منطق' به نتيجه برساند.

مشاور مطبوعاتي رئيس جمهور افزود: نظام سلطه همواره تلاش كرده است تا كشورها و ملت هاي مخالف خود را در محيط زندگي شان محاصره ، تحريم ، تهديد ، حمله و سركوب كند و به همين دليل در منطقه خليج فارس با ايران در گير مي شود و به عراق حمله مي كند اما جبهه آزاديخواهي و طرفدار حق با استفاده از تريبون هاي مختلف ، رسانه ها و مجامع بين المللي مي كوشد فكر و منطق خود را به ديگران عرضه كند و از اين منظر است كه حضور رئيس جمهور ايران در نيويورك به منزله نفوذ در قلب نظام سلطه ، به چالش كشيدن آن و مطالبه طلب هاي بزرگ انباشته شده ملت ها تلقي شده است .

* اوباما شهامت روبرو شدن با خبر نگاران ايراني را ندارد*

وي درپاسخ به اين سووال كه چرا رئيس جمهور آمريكا حاضربه گفت و گو با رسانه هاي ايراني نشده است ، گفت : ناتواني و ضعف مفرط رسانه ها و خبرنگاران صاحب نام آمريكايي دربرابر آقاي احمدي نژاد يك بي اعتباري سنگين براي نظام سلطه محسوب مي شود. پخش يك مصاحبه چالشي و موفق از سوي يك خبرنگار ايراني با آقاي اوباما براي هيات حاكمه اين كشور بسيار گران و پرهزينه خواهد بود ، بنابراين فرار آقاي اوباما از مصاحبه با رسانه هاي ايراني ، حاكي از يك نگراني و دغدغه خاطر غيرقابل كتمان كاخ سفيد است .

مديرعامل خبرگزاري جمهوري اسلامي در اين زمينه به درخواست سازمان خبري تحت رياست خود از آقاي اوباما براي انجام مصاحبه اشاره كرد و گفت كه اين درخواست به صورت رسمي و از مبادي ديپلماتيك به كاخ سفيد تسليم شده است اما رييس جمهور آمريكا ، تا كنون از دادن پاسخ مثبت به آن طفره رفته است .

*تغيير مقر سازمان ملل اجتناب ناپذير است

مشاور مطبوعاتي رئيس جمهور به فضاي امنيتي اجلاس و شهر نيويورك بخصوص پس از حادثه يازده سپتامبر اشاره كرد و شباهت رفتار خشن ماموران امنيتي آمريكا در خيابان هاي نيويورك را با رفتار سربازان آمريكايي در افغانستان و عراق ، حاكي از نگراني و اضطراب خاطر آنان از وقوع حوادث غيرقابل پيش بيني دانست.

وي افزود: شصت وپنج سال پيش ، مقر سازمان ملل به اين دليل در نيويوك واقع شد كه آزادي ، امنيت و آرامش در شهر نيويورك وجود داشت و در سايه آن ، هيات هاي نمايندگي از كشورهاي مختلف جهان مي توانستند به راحتي با يكديگر ارتباط برقرار كنند و براي مديريت مشترك جهاني به همفكري و تعامل با يكديگر بپردازند اما پس از حوادث يازده سپتامبر ، فضاي زندگي و كار در شهر نيويورك زير نظر و تحت كنترل ده ها هزار مامور امنيتي قرار دارد و همين امر امكان تعامل ، ارتباط و رايزني ميان هيات هاي نمايندگي از كشورهاي مختلف را بسيار دشوار وسخت كرده است و حتي خود دبيركل سازمان ملل نيز در حصاري از ماموران امنيتي درسطح شهر نيويورك تردد مي كند.

جوانفكر با اشاره به ندادن رواديد به برخي از همراهان رييس جمهور و پرهيز هتل هاي آمريكايي از رزرو جا براي هيات ايراني به دليل اعمال تهديد ازسوي لابي صهيونيستي در داخل جامعه آمريكا ، افزود: دولت آمريكا متعهد شده است تا تمامي تسهيلات و امكانات لازم براي حضور موثر و فعال هيات هاي نمايندگي از كشورهاي مختلف را فراهم آورد كه در عمل نه تنها چنين كاري نمي كند بلكه با كارشكني هاي خود ، مانع از انجام صحيح ماموريت هاي سازمان ملل مي شود و اثبات مي كند كه آمريكا صلاحيت ميزباني مقر اين سازمان را از دست داده است.

وي ، رفتار نيروي هاي امنيتي آمريكايي در سازمان ملل را توهين آميز خواند و گفت: فضاي امن مورد نياز سازمان ملل از بين رفته و بايد به اين موضوع پرداخته شود زيرا در اين فضا امكان تصميم گيري هاي عالمانه براي جهان با اين همه نابرابري وجود ندارد.

*خبرنگاران رسانه هاي مختلف آمريكا از كانون مشخصي خط دهي مي شدند

جوانفكر سوال هاي خبرنگاران آمريكايي از رييس جمهور را حول چهار يا پنج محور دانست و گفت: سوالات تكراري و در زمينه هاي مشخصي از قبيل حقوق بشر، سه جاسوس دستگير شده آمريكايي، مامور مفقود شده اف بي آي در جزيره كيش، اثرات تحريم هاي اقتصادي آمريكا و روابط ايران و آمريكا بود.

وي افزود: تحريم اعمال شده از سوي برخي كشورها يكي از سووالات تكراري گزارشگران آمريكايي بود كه با پاسخ شفاف و دقيق آقاي احمدي نژاد مواجه مي شد.

وي با انتقاد از ادعاهاي بي اساس برخي افراد در داخل كشور در زمينه اثرگذار بودن تحريم هاي اقتصادي تاكيد كرد: بهتر است اين افراد خوراك تبليغاتي براي بيگانگان فراهم نكنند زيرا همگان مي دانند تحريم هاي اقتصادي بر اراده مردم ايران كمترين اثري نخواهد داشت...../تحلیل:ایرنارپورتاژ
انتخاب جراح بینی - بهترین جراح بینی
شناخت کلی از محصولات فلزی و انواع آن
همه چیز درباره جراحی زیبایی بینی
جشن عروسی
جراحی زیبایی سینه و پروتز
دوربین مداربسته دیجی همکار
آیا گنج یاب ها شبیه فلزیاب و طلایاب هستند؟ - شرکت فلزیاب تیوا
خدمات برش لیز
میز و صندلی تالاری
لیپوماتیک
تجهیزات تالار پارس
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
تفاوت دینگ با اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب آنلاین
روغن خراطین
بوتاکس چگونه تزریق می شود؟
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
تحلیل آماری

لینک های مفید
تور مسافرتی | خودرو | تور استانبول |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.