916888-497679.jpg عصرایران - رييس جمهور «عدالت ، مهرورزي، حفظ كرامت انساني و توجه به اخلاق و معنويت» را از اصول سياست خارجي دولت نهم برشمرد و گفت: اين اصول برآمده از آرمان ها و ارزش هاي اسلامي است و در حقيقت همان قالب و جهت گيري ها و محتواي سه اصل اصيل و اساسي سياست خارجي (عزت ، حكمت و مصلحت) است كه رهبر معظم انقلاب بر آن تاكيد دارند.

به گزارش سایت رسمی ریاست جمهوری ، دكتر محمود احمدي نژاد صبح امروز در افتتاحيه گردهمايي روساي نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور، با تشكر از تلاش ها و دلسوزي هاي سفرا براي پيشبرد آرمان هاي انقلاب و نظام جمهوري اسلامي ، اظهار داشت : سياست خارجي قدرت هاي زورگو ارايه تصويري غيرواقعي و ضديت با ايران است؛ بنابراين اگر اين تصوير شكسته شود، روند اضمحلال اين قدرت ها تسريع خواهد شد.

وي اصل اول ديپلماسي دولت را «عدالت» دانست و خاطر نشان كرد: بر اساس اين اصل به دنبال جهاني هستيم كه مناسبات آن بر پايه عدالت تنظيم شده باشد. بدون عدالت، بشريت روي آرامش و صلح پايدار را نخواهد ديد.
رييس جمهور تصريح كرد: اگر عدالت پايه و اساس امور باشد، در آن صورت بايد خيلي از مناسبات جهاني و رفتارها تغيير پيدا كند و منظور از عدالت ، عدالت براي همه بشريت است و از اين رو فقط براي ملت ايران و منافع ملي نيست؛ چرا كه پيشبرد منافع ملي ايران هم در گرو اجراي عدالت است و اگر در جهان عدالت برپا شود، نقطه كمال منافع ملي را به دست خواهيم آورد.

وي خاطر نشان كرد: با اتخاذ موضع عدالت محورانه موضع كشور خدشه ناپذير شده و حاميان فراواني پيدا خواهيم كرد .

رييس جمهور، « مهرورزي، دوستي و برادري » را اصل ديگر سياست خارجي دولت دانست و گفت: اين اصل نيز منعبث از عدالت است؛چرا كه بدون عشق انسان ها به يكديگر محال است كه جامعه بشري روي آرامش ببيند و دستگاه سياست خارجي بايد حركت خود را بر مبناي عشق و دوستي با انسان ها تنظيم كند.
وي با تاكيد بر اينكه اتخاذ موضع مهرورزي در سياست خارجي داراي عمق نفوذ است، تصريح كرد: عشق به انسانها مي تواند حتي نزديك ترين افراد به قدرتمندان عالم را تحت تاثير قرار دهد. اگر قلوب ما مالامال از عشق به بشريت باشد، بدانيد كه كلام و برنامه هاي كشورمان حتي تا دورترين نقطه جبهه زشتي ها هم نفوذ پيدا خواهد كرد.

دكتر احمدي نژاد اضافه كرد: نگاه انساني و عشق به انسانها تمام مرزهاي مصنوعي را برمي دارد و در اين ديدگاه هيچ كس و هيچ ملتي استثنا نيست؛ مگر آن كساني كه عناد بورزند و طغيان كنند . هيچ كس از دايره شمول پيام عشق كه برآمده از اسلام ناب است، استثنا نيست. كمترين فايده چنين ديدگاهي اين است كه جبهه مقابل از داخل دچار بحران مي شود.البته بدانيد كه اين بدان معني نيست كه بعضي دقت ها و ظرافت ها را كنار گذاشت تا دشمنان بتوانند به راحتي نفوذ كنند.
رييس جمهور با بيان اينكه اصل ديگر سياست خارجي دولت خدمتگزار «حفظ كرامت انساني» است، گفت: از نگاه دولت همه انسانها محترم هستند، مگر اينكه خودشان آن را مخدوش كنند. نبايد انسانها را كوچك ، بي اهميت و بي حرمت شمرد.

دكتر احمدي نژاد در ادامه «اخلاق و معنويت» را اصل ديگر اصول سياست خارجي دولت دانست و اظهار داشت: اگر در قلوب ما جوشش معنوي نباشد، محال است بتوانيم در جبهه ديپلماسي كشور، دستاوردي اخذ كنيم. جان و روحي كه به فن ديپلماسي كشور حيات مي بخشد، جز معنويت و كار براي خدا نيست.
وي افزود: اگر كار براي خدا نباشد، هر چقدر هم سنگين و گسترده باشد، به همان اندازه شكننده وعذاب آورتر خواهد بود.
دكتر احمدي نژاد تصريح كرد: اين اصول اساسي داراي مباني عقلي و جهان شمول است و هر كس بخواهد در مقابل آن بايستد ، از سوي مردم دنيا منكوب خواهد شد.

رييس جمهور خاطر نشان كرد: جمهوري اسلامي ايران با اعتقاد به اين اصول مهم و اساسي در سياست خارجي خود اولين مخالف جنگ، اشغالگري و ناامني و پرچمدار مخالفت با تروريسم ، تبعيض و تخريب فرهنگ ها است.

وي اضافه كرد: بر پايه اين اصول ما اولين مدافع آزادي و آزادي انديشه هستيم و اعتقاد به اين مولفه ها يك اقدام سياسي نيست بلكه موضع اعتقادي ماست.

دكتر احمدي نژاد با تاكيد بر اينكه جمهوري اسلامي ايران با هيچ قومي مخالفت و ضديت ندارد بلكه با جنايت و تجاوز مخالف است، گفت: اديان مسيحيت و يهوديت در مقابل ما قرار ندارند و برخي اختلافات القائات دشمن است. معتقديم هر كدام از اديان متناسب با ظرفيت بشر، بخشي از اسلام را ارايه كرده اند و تمام و كمال آن از طريق پيامبر اسلام (ص) عرضه شده است.

رييس جمهور تصريح كرد: ما با اتخاذ اين اصول به دنبال گسترش حوزه تسلط سرزميني خود نيستيم بلكه دلسوز همه بشريت حتي مردم آمريكا و بدبخت هايي كه با سراب واهي به سرزمين هاي اشغالي روانه شده اند، هستيم. اين در حالي است كه ايران با صهيونيسم فاسد و جنايتكار مخالف است.
وي افزود: همچنين جمهوري اسلامي ايران پرچمدار رعايت تعهدات است و بر عهدهاي مان متعهد هستيم و البته زير بار زور هم نمي رويم . آنچه مطلوب ما است تحقق حكومت جهاني است و پيشبرد سياست هاي مقطعي و موضعي به مثابه تكميل فرايند اين حكومت جهاني است.

دكتر احمدي نژاد در ادامه سخنان خود خاطر نشان كرد: وقتي انقلاب پيروز شد، جبهه استكبار در مقابل ملت ايران صف كشيد و نگراني آنها اين بود كشوري با منافع سرشار از زير تسلط آنها خارج شده است و با برنامه ريزي هاي خود به دنبال بازگرداندن اين منافع بودند. با آغاز موضوع هسته اي احساس كردند قدرتي در حال ظهور است كه مي تواند براي آنها خطرناك باشد و از اين رو تمام توان خود را به كار گرفتند تا ايران، هسته اي نشود اما ناكام ماندند.

وي اضافه كرد: امروز براي دشمنان خارج شدن منفعت هاي مالي از زير دستشان ديگر موضوعيتي ندارد و از 1.5 سال پيش موجوديت ايران هسته اي را پذيرفته اند اما امروز نگراني آنها در سطح ديگري است . آنها در درگيري با ايران به جايي رسيده اند كه تمام نظام هاي طراحي شده براي استقرار سلطه خود را در معرض فروپاشي مي بينند. اين كه حاضر شده اند حتي به ظاهر از ما امتياز بگيرند، براي اين است كه مي خواهند اثبات كنند كه هنوز اين نظامات ناكارآمد نيست .
رئيس جمهور تصريح كرد: قدرت هاي زورگو 99 درصد خواسته هاي خود را با استفاده از سازوكارهاي جهاني از جمله شوراي امنيت تامين مي كنند.

دكتر احمدي نژاد تاكيد كرد: شرايط امروز يك فرصت الهي و تاريخي براي پيشبرد همه جانبه آرمان هاي انقلاب اسلامي است و مبادا كسي در گذشته زندگي كند و مبادا كسي قدر اين لطف الهي را نداند.

رييس جمهور در ادامه ضرورت ايجاد تحول در عرصه ديپلماسي را مورد تاكيد قرار دارد و گفت: دستگاه ذهني ديپلماسي كشور بايد از سازوكار ساخته شده توسط نظام سلطه فاصله گيرد و بر مبناي آرمان هاي انقلاب اسلامي متحول شود. در چنين صورتي ماموريت ها خستگي ناپذير و شيرين خواهد شد و البته اين دستگاه ذهني تا حدود زيادي اصلاح شده است ولي بايد تحولات كامل شود.

دكتر احمدي نژاد با اشاره به اينكه نظام سلطه در عرصه هاي اقتصادي ، فلسفي و سياسي با مشكلات جدي روبرو است ، خطاب به سفرا گفت: بايد زيرمجموعه هاي خودتان را به اين باور برسانيد كه با حضور فعال در عرصه هاي گوناگون مي توانيم حتي بسياري از مشكلات جهاني را حل كنيم.
وي در ادامه توصيه كرد: سفارتخانه ها ارتباط با ايرانيان راتقويت كنند و همه آنها را تحت حمايت خود قرار دهند و با تاسيس انجمن ها و تشكل هاي ايراني، قدرت و نفوذ فرهنگي ايرانيان را به دنيا عرضه كنند.

رئيس جمهور همچنين ارتباط بيشتر با دانشجويان ، پرهيز از سوء استفاده هاي شغلي و توجه كامل به نصايح رهبري را مورد تاكيد قرار داد و گفت: در بعضي كشورها به دانشجويان اجحاف مي كنند و بايد پدرانه ودلسوزانه از آنها مراقبت كنيد و بدانيد اگر كسي در جمهوري اسلامي بخواهد به جاي خدمت به مردم به دنبال برخي فرصت ها و منافع شخصي باشد، قطعاً در دنيا و آخرت مغبون خواهد بود.

دكتر احمدي نژاد در پايان تاكيد كرد: سفرا بايد همواره با حفظ عزت و كرامت ،از آرمان ها و حيثيت جمهوري اسلامي ايران حمايت كنند.

رپورتاژ
انتخاب جراح بینی - بهترین جراح بینی
شناخت کلی از محصولات فلزی و انواع آن
همه چیز درباره جراحی زیبایی بینی
جشن عروسی
جراحی زیبایی سینه و پروتز
دوربین مداربسته دیجی همکار
آیا گنج یاب ها شبیه فلزیاب و طلایاب هستند؟ - شرکت فلزیاب تیوا
خدمات برش لیز
میز و صندلی تالاری
لیپوماتیک
تجهیزات تالار پارس
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
تفاوت دینگ با اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب آنلاین
روغن خراطین
بوتاکس چگونه تزریق می شود؟
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
تحلیل آماری

لینک های مفید
تور مسافرتی | خودرو | تور استانبول |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.